Haló efekt - Je první dojem ten správný?

Dílna 3
Stáhnout

Dílna je určena studentům a studentkám, kteří chtějí více pochopit téma předsudků a diskriminace. Upozorňuje na neblahé důsledky jednoduchých černobílých řešení a úsudků. Dílna může fungovat samostatně nebo navazovat na předchozí komiks. Vede studenty a studentky k tomu, aby si uvědomili vlastní identitu, šli více do hloubky, vyhledávali informace a kladli srozumitelné otázky. Jedná se o Dílnu, ve které jsou studenti a studentky podporováni v kreativitě od začátku do konce.

Vzdělávací cíle Dílny

Tato Dílna je oproti předchozím doporučená právě pro střední školy. U studentů a studentek již předpokládá schopnost vyhledávat informace, kriticky je hodnotit, formulovat v písemné podobě otázky a ponořit se do tématu hlouběji. Studenti a studentky v rámci Dílny hledají konkrétní osoby z různých sociokulturních skupin, které mají zajímavý příběh. Následně vytváří medailonky – fotku osoby a otázky, týkající se jejího příběhu, u kterých předpokládají, že budou pro skupinu podnětné. Osoby jsou vybírány tak, aby vyvracely zažité stereotypy prostřednictvím vyhledaných faktů o dané osobě. 

Dílna studenty a studentky vede k tématu vlastní identity, ověřování si faktů a seznámení se s příběhy osob z marginalizovaných skupin (skupiny sociálně vyloučené, které se mohou na dění ve společnosti podílet oproti většinové společnosti omezeně). Cílem Dílny je si uvědomit vlastní předsudky a jejich příčinu. 

Metodika nabízí několik úkolů, které můžete svobodně kombinovat podle uvážení, záleží na tom, s jakou třídou pracujete. Důležité ale je, aby vaše práce splnila následující tři body:

  1. Studenti a studentky najdou osobu z marginalizované skupiny, jejíž příběh vyvrací zažité stereotypy (ať v pozitivním, nebo negativním slova smyslu). Na základě jejího příběhu zformulují zajímavé otázky pro spolužáky a spolužačky.
  2. Studenti a studentky budou schopni podle obrázku odpovědět na otázky a vyhodnotit je na základě faktů. 
  3. Studenti a studentky si uvědomí, jak komplikované je posuzovat člověka podle prvního dojmu.

Aktivita 3.1. – Já a moje identita

Úvodní aktivita slouží ke zcitlivění studentek a studentů na téma a k zamyšlení se nad lidskými vlastnostmi, které jsou pro nás důležité.

Čas

30 min

Pomůcky
  • Tužky a papír, případně program coggle.it.

Úkol 3.1.1. – Vytváření vlastních myšlenkových map

Čas

15 min

Forma práce

Individuální

Pomůcky
  • Tužky a papíry nebo online nástroj coggle.it pro tvorbu myšlenkových map.

Zadání pro třídu:

Vytvořte si vlastní myšlenkovou mapu (grafické uspořádání myšlenek, kde se vyznačují vztahy mezi nimi), ve které zdůrazníte vaše důležité vlastnosti. Myšlenkovou mapou byste měli odpovědět na otázky: “Kdo jste a co je pro vás charakteristické?”

Instrukce pro vyučující:

Pokud studentky a studenti neznají myšlenkové mapy, představte jim je na základě vlastní myšlenkové mapy. Výhodou myšlenkových map je, že umožňují vizualizaci myšlenek, nápadů a idejí strukturovanější formou. Pokud byste chtěli využít nějaký on-line nástroj, pro jejich tvorbu je možné využít například https://coggle.it/. Myšlenková mapa nabízí skvělou příležitost vizualizovat si subjektivní vnímání sebe sama, ale zároveň si uvědomit, co je pro nás charakteristické. Často se totiž stává, že na základě jedné vlastnosti posuzujeme člověka jako celek. Myšlenkové mapy s tématem vlastní identity jsou odrazovým můstkem pro další aktivitu.


 


Úkol 3.1.2. – Co je pro nás důležité a co nás charakterizuje?

Čas

15 min


Studenti a studentky sdílí ve třídě své myšlenkové mapy a diskutují o nich. Aby dokázali v další fázi vytvořit profil konkrétní osoby, je důležité, aby si uvědomili, jaké charakteristiky jsou ve společnosti důležité a jak nás určují. 

Aktivita 3.2. – Najděte osobu a vytvořte medailonek!

Studentky a studenti hledají na internetu vhodné osoby, které jsou součástí marginalizované skupiny, vytvářejí jim medailonky a následně na otázky v medailoncích odpovídají.

Čas

40 - 60 min

Pomůcky
  • Počítač a internet, Online editor mediální dílny (Dílna č. 3)

Úkol 3.2.1. – Najděte osobu a vytvořte medailonek

Čas

30 min


Studenti a studentky hledají vhodné fotografie osob s informacemi, které je charakterizují. Jejich cílem je najít profil osoby tak, aby k ní měli dostatek informací. Následně v on-line editoru vytvoří medailonek této osoby – její fotku, 5 otázek a zároveň správné odpovědi.


Úkol 3.2.2. – Hádej, kdo…

Čas

10 min


Studenti a studentky pošlou svůj medailonek na schválení a rozhodnou se, jestli ho chtějí sdílet se spolužáky a spolužačkami. Následně se všichni studenti a studentky snaží nalézt správné odpovědi na otázky ve sdílených medailoncích. 

Aktivita 3.3. – Sdílení

Studentky a studenti sdílejí medailonky a pocity z Dílny.

Čas

25 - 30 min

Pomůcky
  • Vytištěné medailonky.

Úkol 3.3.1. – Sdílení příběhů

Čas

15 min


Studenti a studentky hodnotí medailonky vylepené po třídě na základě toho, jak jim přišly zajímavé či překvapivé. Následně si o medailoncích a pocitech z Dílny povídají.


Úkol 3.3.2. – Reflexe výsledků a skupinová diskuse

Čas

10 min


Studenti a studentky se zamyslí nad tím, jak se jim pracovalo, a sdílí to se třídou.

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.