Haló efekt – Je první dojem ten správný?

Dílna 3
Stáhnout

Dílna je určena studentům a studentkám, kteří chtějí více pochopit téma předsudků a diskriminace. Upozorňuje na neblahé důsledky jednoduchých černobílých řešení a úsudků. Dílna může fungovat samostatně nebo navazovat na předchozí komiks. Vede studenty a studentky k tomu, aby si uvědomili vlastní identitu, šli více do hloubky, vyhledávali informace a kladli srozumitelné otázky. Jedná se o Dílnu, ve které jsou studenti a studentky podporováni v kreativitě od začátku do konce.

Vzdělávací cíle Dílny

Tato Dílna je oproti předchozím doporučená právě pro střední školy. U studentů a studentek již předpokládá schopnost vyhledávat informace, kriticky je hodnotit, formulovat v písemné podobě otázky a ponořit se do tématu hlouběji. Studenti a studentky v rámci Dílny hledají konkrétní osoby z různých sociokulturních skupin, které mají zajímavý příběh. Následně vytváří medailonky – fotku osoby a otázky, týkající se jejího příběhu, u kterých předpokládají, že budou pro skupinu podnětné. Osoby jsou vybírány tak, aby vyvracely zažité stereotypy prostřednictvím vyhledaných faktů o dané osobě. 

Dílna studenty a studentky vede k tématu vlastní identity, ověřování si faktů a seznámení se s příběhy osob z marginalizovaných skupin (skupiny sociálně vyloučené, které se mohou na dění ve společnosti podílet oproti většinové společnosti omezeně). Cílem Dílny je si uvědomit vlastní předsudky a jejich příčinu. 

Metodika nabízí několik úkolů, které můžete svobodně kombinovat podle uvážení, záleží na tom, s jakou třídou pracujete. Důležité ale je, aby vaše práce splnila následující tři body:

  1. Studenti a studentky najdou osobu z marginalizované skupiny, jejíž příběh vyvrací zažité stereotypy (ať v pozitivním, nebo negativním slova smyslu). Na základě jejího příběhu zformulují zajímavé otázky pro spolužáky a spolužačky.
  2. Studenti a studentky budou schopni podle obrázku odpovědět na otázky a vyhodnotit je na základě faktů. 
  3. Studenti a studentky si uvědomí, jak komplikované je posuzovat člověka podle prvního dojmu.

Aktivita 3. 1. – Já a moje identita

Úvodní aktivita slouží ke zcitlivění studentek a studentů na téma a k zamyšlení se nad lidskými vlastnostmi, které jsou pro nás důležité.

Čas

cca 30 minut


Úkol 3. 1. 1. – Vytváření vlastních myšlenkových map

Čas

15 min

Forma práce

individuální

Pomůcky
  • tužky a papíry

Zadání pro třídu:
Vytvořte si vlastní myšlenkovou mapu (grafické uspořádání myšlenek, kde se vyznačují vztahy mezi nimi), ve které zdůrazníte vaše důležité vlastnosti. Myšlenkovou mapou byste měli odpovědět na otázku: „Kdo jste a co je pro vás charakteristické?“

Instrukce pro vyučující
Pokud studentky a studenti neznají myšlenkové mapy, představte jim je na základě vlastní myšlenkové mapy. Výhodou myšlenkových map je, že umožňují vizualizaci myšlenek, nápadů a idejí strukturovanější formou. Pokud byste chtěli využít nějaký on-line nástroj, pro jejich tvorbu je možné využít například https://coggle.it/. Myšlenková mapa nabízí skvělou příležitost vizualizovat si subjektivní vnímání sebe sama, ale zároveň si uvědomit, co je pro nás charakteristické. Často se totiž stává, že na základě jedné vlastnosti posuzujeme člověka jako celek. Myšlenkové mapy s tématem vlastní identity jsou odrazovým můstkem pro další aktivitu.


 


Úkol 3. 1. 2. – Co je pro nás důležité a co nás charakterizuje?

Čas

15 min

Forma práce

v malých skupinách / ve skupině


Zadání pro třídu:
Rozmyslete si, zda chcete s ostatními sdílet svou myšlenkovou mapu. Ať ji chcete sdílet, nebo ne, připravte si i odůvodnění.

Instrukce pro vyučující:
Je důležité, aby si studentky a studenti uvědomili, že sdílení jejich vlastností a odhalování věcí o sobě může být pro některé z nich náročné, protože to reflektuje i jejich postoje a názory. Na toto vysvětlení by měli přijít sami.
Lze navázat rovnou otázkami typu:
❚ Co o vás myšlenkové mapy vypovídají?
❚ Znáte nějakou osobu, která sdílela nějaký svůj příběh a měla z toho potom potíže?
❚ Znáte nějakou osobu, která sdílela nějaký svůj příběh a pomohla tím někomu dalšímu?
❚ Myslíte si, že by lidé měli sdílet své postoje prostřednictvím vlastních příběhů? Proč ano, proč ne?
Cílem úkolu je, aby si třída uvědomila, jak mohou být příběhy a charakteristiky jednotlivců důležité. Ukazují totiž, jak se na ně může pomocí příběhu relativizovat/měnit pohled.

Aktivita 3. 2. – Najděte osobu a vytvořte medailonek!

Studentky a studenti hledají na internetu vhodné osoby, které jsou součástí marginalizované skupiny, vytvářejí jim medailonky a následně na otázky v medailoncích odpovídají.

Čas

cca 60 minut


Úkol 3. 2. 1. – Najděte osobu a vytvořte medailonek

Čas

30 min

Forma práce

individuální

Pomůcky
  • on-line editor

Zadání pro třídu:
Každý a každá za sebe zkuste na internetu najít zajímavý příběh nějaké konkrétní osoby, který je pro vás překvapivý. Např. takový, u kterého byste podle fotky nepředpokládali, že něco takového daná osoba dokázala/udělala, ať už v pozitivním, nebo negativním slova smyslu (může se jednat o Roma, muslimku, katolíka, seniorku, bývalého drogově závislého člověka, zdravotně postiženou osobu, bezdomovce nebo třeba známou podvodnici). Příběh musí obsahovat tolik informací, abyste o osobě dokázali vymyslet 5 klíčových otázek. V on-line editoru vytvořte medailonek této osoby – její fotku, 5 otázek a zároveň správné odpovědi.
Je důležité, aby otázky směřovaly k důležitým momentům příběhu a charakteristikám dané osoby. Jak je tato osoba vnímaná veřejností? Náleží na první pohled k nějaké specifické skupině? Co si myslíte, že ji vedlo k tomu zveřejnit vlastní příběh? Snažte se být v otázkách konkrétní.

Instrukce pro vyučující
Důležité je, aby si všichni zkusili najít příběh, který je zaujme. Můžete jim také klást otázky, na základě čeho příběh vybírali. Nastal u nich „aha moment“, když na příběh narazili? Tzn. to by mě nenapadlo, že by takový člověk mohl dokázat to a to. Nemusí to být jen v pozitivním slova smyslu, ale i negativním. Studentky a studenti mohou využít také příběhy z webu hatefree.cz, na kterém jsou různé rozhovory i s fotkami. Důležité je, aby si našli příběh, který bude opravdu zajímavý a podle fotky těžko předvídatelný. Např. příběh
seniorek a seniorů, kteří patří mezi influencerskou špičku. 
Doporučujeme ověřit během aktivity, že všichni zadání pochopili. 
Studentky a studenti mohou klást otevřené i uzavřené otázky, důležité je, aby k nim přidali i pevně dohledatelné odpovědi.


Úkol 3. 2. 2. – Hádej, kdo…

Čas

30 min

Forma práce

individuální

Pomůcky
  • on-line editor

Zadání pro třídu:
Svůj medailonek – fotku, otázky a odpovědi – pošlete na schválení, pokud ho chcete sdílet se spolužačkami a spolužáky. Jejich úkolem je poté odhadnout správné odpovědi u vybraného medailonku. Následně si prezentujte správné odpovědi.

Instrukce pro vyučující:
Veškeré zveřejnění studentských prací podléhá vašemu schválení. Zveřejnění každého výstupu musíte autorizovat v administraci Mediální dílny. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete práci zveřejnit, vysvětlete danému jedinci, v čem je problém, a pokuste se společně najít způsob, jak výstup upravit, aby byl vhodný ke zveřejnění. Zveřejnění prací je dobrovolné.
Záleží na tom, kolik času máte a jak chcete odpovídání na otázky koncipovat. Studentky a studenti mohou pracovat samostatně, ve dvojici nebo ve skupinách. Mohou odpovídat na otázky u jednoho vybraného medailonku (což z hlediska času doporučujeme), libovolně nebo podle určitého principu. Nechte si nějaký čas na to, aby autorky a autoři medailonku stihli ostatním sdělit správné odpovědi na otázky.
Je možné, že bude třída často upozorňovat na některé stereotypní přístupy k problematice, aktivitu je tedy možné využít i k diskusi k porozumění důvodů, na základě kterých si lidé utvářejí svůj zkreslený názor.

Aktivita 3. 3. – Sdílení

Studentky a studenti sdílejí medailonky a pocity z Dílny.

Čas

cca 30 minut


Úkol 3. 3. 1. – Sdílení příběhů

Čas

20 min

Forma práce

individuální

Pomůcky
  • vytištěné medailonky, post-ity nebo tužky

Zadání pro třídu:
Vytiskněte svoje medailonky na velké A4 a vytvořte z nich ve třídě galerii. Pomocí psaní čárek nebo lepení papírků určete, které příběhy vám přišly z jakéhokoliv důvodu nejzajímavější nebo nejpřekvapivější. Následně si společně popovídejte o vašich pocitech z Dílny.

Instrukce pro vyučující
Otázky, které rozvedou téma, jsou:
1) Jak jste postupovali při výběru?
2) Jaké otázky vás překvapily?
3) Jaké odpovědi vás překvapily?
4) Máte s některou osobností z příběhů něco společného? Co to je?
5) Proč si myslíte, že se osobnosti prezentovaly v médiích?


Úkol 3. 3. 2. – Reflexe výsledků a skupinová diskuse

Čas

10 min

Forma práce

ve skupině


Zadání pro třídu:
Zamyslete se nad tím, jak se vám pracovalo, a sdílejte to s ostatními.

Instrukce pro vyučující:
Sedněte si se třídou do kroužku a zreflektujte, jak se komu pracovalo.
Otázky do diskuse:
❚ Co vás na práci nejvíce zaujalo a bavilo?
❚ Jaká část práce vás naopak nezaujala nebo byla nesrozumitelná?
❚ Máte chuť se tématům dále věnovat?

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.